Konkursy

AKTUALIZACJA 29.01.2018 r.
___________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu K-6/2018 – imprezy

Rozstrzygnięcie konkursu K-5/2018 – szkolenie

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie muszą złożyć zaktualizowany kosztorys oraz harmonogram do otrzymanych kwot dotacji oraz załącznik nr 3 – informacje do umowy. Zaktualizowane dokumenty, podpisane przez uprawnione osoby należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, Referat Sportu, pokój 206. Przypominamy, że wydatki będą mogły być pokrywane z dotacji od dnia podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy niezbędne będzie również skorygowanie ewentualnych poprawek wskazanych przez komisję konkursową przy ocenie wniosków.

Dodatkowo zamieszczamy również instrukcję wypełniania załącznika nr 1 i 2 z praktycznymi uwagami. Prosimy zastosować się do wskazówek i ewentualny kontakt z Referatem Sportu celem wyjaśnień.

Załącznik nr 1 – zaktualizowany opis i harmonogram imprezy i szkolenie 2018

Załącznik nr 2 – zaktualizowany kosztorys imprezy i szkolenie 2018

Załącznik nr 3 – informacje do umowy imprezy i szkolenie 2018

Instrukcja wypełniania załącznika nr 1

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2

____________________________________________________________

Prezydent Miasta Świdnica ogłosiła konkursy ofert na zadania w dziedzinie sportu w 2018 roku.

Do konkursów mogą przystąpić stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2018 r. Na dwa zadania przewidziano łącznie 470.000 zł, czyli o 100.000 zł więcej niż w 2017 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-6/2018 na realizację zadania publicznego w 2018r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”

ZAŁĄCZNIKI:
 karta imprezy sportowej (119,00 kB) –
 karta oceny formalnej (46,50 kB) –
 karta oceny merytorycznej (42,50 kB) –
 ogłoszenie o konkursie K-6/2018 (399,65 kB) –
 wzór oferty (278,00 kB) –
 wzór sprawozdania (201,00 kB) –
 wzór umowy (95,00 kB) –

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-5/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu”

ZAŁĄCZNIKI:
 karta klubu sportowego (171,00 kB) –
 karta oceny formalnej (45,00 kB) –
 karta oceny merytorycznej (38,50 kB) –
 ogłoszenie o konkursie K-5/2018 (428,67 kB) –
 wzór oferty (278,00 kB) –
 wzór sprawozdania (201,00 kB) –
 wzór umowy (95,00 kB) –