Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW
___________________________________

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” Konkurs K-1/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” Konkurs K-2/2019

___________________________________

Ukazały się konkursy ofert na zadania w dziedzinie sportu w 2019 roku.

Do konkursów mogą przystąpić stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na dwa zadania przewidziano łącznie 470.000 zł, czyli tyle samo co w 2018 roku.

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K1/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K2/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”

Przypominamy, że składnie ofert na realizację zadań  odbywa się obowiązkowo poprzez aplikację Generator E – NGO.  W związku z powyższym w celu odświeżenia oraz utrwalenia  wiedzy zdobytej podczas szkolenia, przypominamy w załączeniu instrukcję obsługi  oraz poniżej kilka przydatnych linków.

Generator – logowanie oraz rejestracja konta organizacji

Dodatkowo można zerknąć na filmiki instruktażowe.

Jak zarejestrować konto organizacji pozarządowej.

Składanie oferty przez organizację pozarządową