Obiekt sportowy – SP nr 6

Na kompleks obiektów składają się: boiska wielofunkcyjne, sala gimnastyczna i plac zabaw dla dzieci.

Boisko piłkarskie Orlik: 62×30 m

Boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki: 19×31 m

Bieżnia do skoku w dal:

Plac zabaw Radosna Szkoła: siedem urządzeń

Sala gimnastyczna: 24×12 m, dwie szatnie

Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
ul. Wodna 5-7
tel: 74  852-05-85
www.sp6swidnica.edupage.org
e-mail: sp6swidnica@wp.pl