Kompleks sportowy SP nr 2

Kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 2 obejmuje:

boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (piłka ręczna/piłka nożna) o wymiarach 40m x 20m, z bramkami, czterema tablicami do koszykówki oraz demontowalnymi słupkami do siatkówki;

boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (koszykówka/tenis) o wymiarach 28m x 15m, z tablicami do koszykówki i demontowalnymi słupkami do tenisa;

boisko do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 18m x 9m;

bieżnię prosta 4-ro torową o długości 60m z nawierzchnią poliuretanową;

skocznię w dal i do trójskoku;

rzutnię do pchnięcia kulą;

oświetlenie, ogrodzenie kompleksu z piłkochwytami, mała architektura (drzewka, ławki).

Zarządca:
SP nr 2 w Świdnicy

Adres:
ul. Ofiar Oświęcimskich 30

Kontakt:
tel./fax: 74 640 62 40

Strona WWW:
» link do strony

Skip to content