Ruszył nabór wniosków na nagrody dla sportowców za 2022 rok

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej za 2022 rok.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/160/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Świdnicy,
mogą zostać przyznane:
– nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników – mieszkańców Świdnicy lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,
– nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,
– nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności świdnickiej.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla zawodników mogą dotyczyć najlepszego – jednego wyniku sportowego za ubiegły rok. Natomiast nagrody dla trenerów także osiągnięć lub całokształtu działalności sportowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
– macierzysty klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową,
– właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
– komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
– komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
– osoba zainteresowana.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój 1a, w terminie do 28 lutego br. Formularze dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica w zakładce ogłoszenia pozostałe.

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126404,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-ze-na-podstawie-uchwaly-nr-xiii16011-z-dnia-29-grudnia-2011-r-ra.html

Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Biurze Sportu i Rekreacji (tel. 74/ 856 29 26) oraz zamieszczona na stronie internetowej BIP.

 

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Skip to content