Szkolenie z konkursów na 2019 rok!

Szanowni Państwo,
w dniu 14 listopada 2018 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy w sali nr 1 (parter) w godzinach 16-18 odbędzie się szkolenie na temat sporządzania ofert na realizację zadań publicznych z wykorzystaniem generatora E-NGO. 

grafika szkolenie

Zadaniem generatora  będzie usprawnienie procedury związanej z  przygotowaniem oferty zarówno w  trybie otwartym jak i uproszczonym (art. 19 A) (w przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu osób odpowiedzialnych za przygotowanie oferty, prosimy o oddelegowanie osoby, która mogłaby przekazać stosowne  informacje zdobyte  podczas szkolenia)

WAŻNE !!!
W konkursach na realizację zadań publicznych w 2019 r. ogłaszanych przez  Miasto oprócz składania oferty w formie papierowej, wymagane będzie obowiązkowo  złożenie oferty również poprzez aplikację Generator E – NGO.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu na adres mailowy k.halak@um.swidnica.pl  do 13 listopada  2018 r.

 

Skip to content