Rada Sportu – nowa kadencja

Upłynęła trzyletnia kadencja Rady Sportu w Świdnicy. W 2015 roku decyzją prezydent miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej powołana została ona jako ciało opiniodawczo – doradcze w sprawach z zakresu kultury fizycznej. Obecnie trwa nabór nowych jej członków. Spośród organizacji sportowych działających na terenie miasta każda może zgłosić jednego kandydata. Ostatecznego wyboru dziewięcioosobowego jej składu dokona prezydent miasta, po czym rada ze swego grona wybierze przewodniczącego.

obrazek rada sportu

– Do współpracy zapraszamy osoby, które od lat są związane ze świdnickim sportem i to z różnych dyscyplin. Chcemy bazować na ich doświadczeniu i wiedzy przy planowaniu działań w zakresie rozwoju sportu w mieście – dodaje Beata Moskal- Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Będzie to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Jego członkowie będą pełnić swoje funkcje społecznie. Do zadań rady należeć będzie w szczególności opiniowanie strategii rozwoju Świdnicy w zakresie kultury fizycznej, budżetu miasta w części dotyczącej sportu, projektowanie programów rozwoju bazy sportowej, uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, tworzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom ze stowarzyszeń sportowych. Z radą konsultowane będą plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w mieście.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 listopada br.  Arkusz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.um.swidnica.pl, mailowo-k.smietanka@um.swidnica.pl oraz w Referacie Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Karta zgłoszenia kandydata – wersja Word, wersja PDF 

pismo o naborze do nowej rady sportu 2018

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Skip to content