Koszykarski SMOK czeka!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy prowadzi zajęcia z koszykówki dla chłopców w ramach programu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK), finansowanego w całości przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Świdnicy i Gminą Miasto Świdnica. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów wszystkich świdnickich szkół podstawowych. Prowadzony jest stały nabór uczniów na nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne z koszykówki. Organizowane są one w trzech grupach szkoleniowych, każda po 15 osób:

– w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dla chłopców z poziomu klasy IV (I grupa), klasy V (II grupa), klasy VI (III grupa). Zajęcia dla klas IV prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy, a dla klas V i VI w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy,
– w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. dla dzieci z poziomu klas I-III (I grupa), klasy IV (II grupa), klasy V (III grupa).

Skip to content