Konkursy 2020 – start!!!

Ukazały się konkursy ofert na zadania w dziedzinie sportu w 2020 roku.

Do konkursów mogą przystąpić stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na dwa zadania przewidziano łącznie 430.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-5/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-6/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020 r.

Przypominamy, że składnie ofert na realizację zadań  odbywa się obowiązkowo poprzez aplikację Generator E – NGO.  W związku z powyższym w celu odświeżenia oraz utrwalenia  wiedzy zdobytej podczas szkolenia, przypominamy w załączeniu instrukcję obsługi  oraz poniżej kilka przydatnych linków.

Generator – logowanie oraz rejestracja konta organizacji

Dodatkowo można zerknąć na filmiki instruktażowe.

Jak zarejestrować konto organizacji pozarządowej.

Składanie oferty przez organizację pozarządową

Skip to content