Nagrody sportowe

Do 28 lutego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej w 2016 roku.

Zdjęcie grupowe nagrodzonych

Zgodnie z uchwałą nr XIII/160/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Świdnicy, mogą zostać przyznane:

– nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników – mieszkańców Świdnicy lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,

– nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,

– nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności świdnickiej.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trenerów i zawodników mogą dotyczyć określonych osiągnięć lub całokształtu działalności sportowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

– macierzysty klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową,

– właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,

– komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,

– komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa do spraw sportu,

– osoba zainteresowana.

Wnioski należy składać na załączonych formularzach w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a, w terminie do 28 lutego 2016 roku. Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie Sportu (tel. 74 8562-926) oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń)

 informacja o naborze wnioskow – nagrody dla sportowcow 2017 (286,89 kB) –
 zalacznik nr 1 wniosek dla zawodnika – plik pdf (170,58 kB) –
 zalacznik nr 1 wniosek dla zawodnika – plik word (34,00 kB) –
 zalacznik nr 2 wniosek dla trenera prowadzacego szkolenie zawodników – plik pdf (129,30 kB) –
 zalacznik nr 2 wniosek dla trenera prowadzacego szkolenie zawodników – plik word (33,50 kB) –
 zalacznik nr 3 wniosek dla trenera dzialacza – plik pdf (128,93 kB) –
 zalacznik nr 3 wniosek dla trenera dzialacza- plik word (34,00 kB) –

 

Skip to content