1,5 miliona złotych na stadion!

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu miejskiego w Świdnicy – to zadanie, które znalazło się na liście projektów rekomendowanych przez zespół ds. opiniowania wniosków przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Świdnica otrzyma 1,5 miliona złotych – 1 mln zł w 2017 roku i 500 tys. zł w 2018 roku.

Modernizacja, która przeprowadzona zostanie w dwóch etapach, polegać będzie na poprawie stanu technicznego, dostosowaniu obiektu do wymogów Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, w wyniku czego na obiekcie będzie można przeprowadzać Mistrzostwa Polski o ograniczonym programie oraz zawody niższej rangi tj. wojewódzkie, okręgowe i lokalne. W rezultacie przebudowy powstanie m.in. 4-torowa bieżnia okrężna o długości 400 metrów, bieżnia prosta 6-torowa przeznaczona do biegów sprinterskich. Wewnątrz stadionu znajdować się będzie trawiasta płyta dwufunkcyjnego boiska (lekkoatletycznego i piłkarskiego) o wymiarach 66×100 m. Ponadto, w ramach inwestycji planuje się rozbiórkę zaplecza sanitarno-sportowego i toalet oraz budowę nowych budynków pełniących taką samą funkcję. Na stadionie wybudowane zostaną trybuny na 999 miejsc, z których część zostanie zadaszona.W ramach prac budowlanych przewiduje się również przebudowę sieci infrastruktury podziemnej.

Na arenie stadionu znajdą się również zestawy urządzeń lekkoatletycznych do pozostałych konkurencji, czyli m.in.: skocznia do skoku wzwyż, dwuścieżkowa skocznia do skoku o tyczce, rów z wodą do biegu z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie rzutnie do rzutu oszczepem.

To kolejne pieniądze, które Świdnica otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przypomnę, że w tym roku przyznane nam już zostały środki na organizację Kongresu Turystyki Polskiej oraz na modernizację lodowiska. Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli przeprowadzić wyczekiwaną od lat modernizację stadionu i dostosować go do wymaganych standardów. Jestem przekonana, że świdniczanie będą mogli w komfortowych warunkach coraz liczniej korzystać z obiektów ŚOSiR-u – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnicy.

Świdnica znalazła się w gronie ośmiu miast i gmin, którym przyznano najwyższe dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych.

 

Skip to content