Informacja dla organizatorów imprez sportowych w Świdnicy

Informujemy, że od 12 czerwca 2017 roku obowiązuje ujednolicony system informowania i wnioskowania o pozwolenie na przeprowadzenie zgromadzeń, imprez kulturalno – sportowo – rozrywkowych oraz wydarzeń kultu religijnego na terenie Miasta Świdnicy.

Zgodnie z powyższym uprasza się o przedkładanie do Biura Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy kompletu dokumentów wraz z wypełnionymi wnioskami w ustawowo określonym przedziale czasowym.

W załączeniu wniosek dotyczący zamiaru zorganizowania wydarzenia:

Wniosek wersja WORD

Wniosek wersja PDF

Skip to content