Mistrzostwa Świdnicy w Biegu na Orientację

Komunikat Techniczny
1. LOKALIZACJA
Centrum Zawodów – znajduje się przy hali sportowej w Parku Centralnym w Świdnicy.
Parking – w pobliżu hali sportowej, po przeciwnej stronie ulicy Śląskiej.2. 2.

2. TERMIN
19.09.2020 – sobota
Biuro zawodów czynne w godzinach 8:30-9:30.

3. PROGRAM ZAWODÓW
08:30-09:30 – Działalność Biura Zawodów
09:15 – Odprawa techniczna
09:30 – Start pierwszego zawodnika
12:00 – Planowana godzina ceremonii dekoracji

4. START I META
Start interwałowy – godz. 09:30.
Start będzie widoczny z centrum zawodów. Prosimy o „wyczyszczenie” karty SI na stacji CLEAR, przed wejściem do strefy STARTU. Prosimy o „podbicie” stacji START, po wystartowaniu. Sczytania karty SI będzie można dokonać tylko w biurze zawodów. Dlatego po podbiciu puszki FINISH prosimy niezwłocznie udać się do biura zawodów. To zawodnik jest odpowiedzialny za sczytanie karty SI! W biurze zawodów prosimy o zachowanie zalecanej odległości 2 m od innych zawodników.

5. FORMA ZAWODÓW
Klasyczna trasa z punktami po kolei. Start interwałowy dla każdej kategorii co 1 minutę. Kody punktów kontrolnych wraz z opisami na mapie dla wszystkich tras. Limit czasowy dla wszystkich tras wynosi 45 minut. Równocześnie z Mistrzostwami Świdnicy odbywają się harcerskie Chorągwiane Zawody na Orientację, z osobnymi kategoriami oraz klasyfikacją.

6. MAPA
Świdnica – Park Centralny
Skala 1:4000
Warstwice co 2 m
Autor: Adrian Kopczyński
Format mapy: A4
Aktualność: IX 2020
Mapy wykonane wg. przepisów ISSprOM 2019

7. PUNKTY KONTROLNE
Stacje SI przymocowane do lampionów, w niektórych miejscach na stojakach lub koziołkach. Opisy punktów tylko na mapach. Obowiązują kody PK umieszczone na stacjach SI.

8. TEREN ZAWODÓW
Typowy park ze znakomitą przebieżnością, gęstą siecią alejek, nasadzeniami parkowymi oraz oczkami wodnymi.
Prosimy o nieprzebieganie przez obszary oznaczone na mapie kolorem oliwkowym (rabaty kwiatowe)!

9. TRASY I KATEGORIE
Krótka 14 PK 1,8 km
Długa 16 PK 3,0 km
Rodzinna 14 PK 2,3 kmTrasy Krótka i Długa to kategorie indywidualne, różniące się dystansem oraz liczbą punktów kontrolnych. Trasa Rodzinna adresowana jest do osób chcących wziąć udział w zawodach w osobnej, drużynowej klasyfikacji (do 5 osób w drużynie).

10. WYNIKI
Wyniki nieoficjalne wywieszane będą na bieżąco w biurze zawodów. Po upływie limitu czasu ostatniego startującego zawodnika zostaną ogłoszone wyniki oficjalne.
Wyniki oficjalne zostaną umieszczone do 24 godzin po zakończeniu zawodów na stronie kmp2020.pl. Ceremonia dekoracji planowana jest na godzinę 12:00. Przewidziane są dwie klasyfikacje końcowe na każdą kategorię z podziałem na płeć – jedna klasyfikacja obejmująca wyłącznie mieszkańców miasta Świdnica oraz druga obejmująca pozostałych zawodników.
Dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

11. ZGŁOSZENIA
Start dla mieszkańców miasta Świdnica jest darmowy. Pozostali chętni są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł na konto:
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Nr konta Millenium: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz dopisek “Mistrzostwa Świdnicy”.Zgłoszenia są przyjmowane do czwartku 17.09.2020 przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehixDqcx-3Lfi_rdQRs5aLODuuaMEOyPs_XzGGa1ogsM7MDA/viewform?usp=sf_link.
Organizator będzie przestrzegał terminu zgłoszeń; po tym terminie wydrukowane zostaną mapy w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszeń.
Zgłoszenie się na zawody w biurze zawodów jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez organizatora dodatkowych map. Zgłoszenie uczestnika po upływie terminu zgłoszeń nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.UWAGI!
– Przed wzięciem udziału w zawodach należy zapoznać się z zaleceniami COVID-19 znajdującymi się w regulaminie udostępnionym wraz z niniejszym komunikatem technicznym.
– Zgłoszenie w dniu zawodów nie gwarantuje możliwości uczestnictwa.
– W hali sportowej znajdują się toalety oraz szatnie udostępnione dla zawodników na czas trwania zawodów. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w szatni.
– Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.Regulamin link: https://drive.google.com/file/d/1He9hYYKxV4z2-TqWgIWQbgAgPWzeOhrZ/view