Miasto wspiera kluby, ale nie są one miejskie!

W Świdnicy działa ponad 30 klubów i stowarzyszeń sportowych. Oferują swoim członkom szeroką gamę aktywności fizycznej: od najbardziej popularnych dyscyplin jak piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna czy koszykówka, przez rozmaite sztuki walki, aż po niszowe jak chociażby modelarstwo sportowe.

afisz

Niemal wszystkie kluby łączy człon nazwy „Świdnica”. Dodatkowo wiele klubów i stowarzyszeń ma w swojej nazwie „Miejski” lub „Świdnicki”. Za przykład podajmy Świdnicki Klub Piłki Ręcznej Świdnica, Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica czy Świdnicki Klub Biegacza Hermes Świdnica. Co oznaczają te nazwy? Niewątpliwie przywiązanie do miasta i chęć identyfikacji z nim. Za szyldem klubu i stowarzyszenia nie stoi jednak Gmina Miasto Świdnica czy Urząd Miejski, tylko członkowie stowarzyszenia czy klubu. I to oni w bezpośredni sposób decydują o tworzonej przez siebie ofercie, jej jakości itd. To kluby również same decydują o swoich finansach i jako niezależne podmioty, reprezentowane przez zarządy biorą pełną odpowiedzialność za swoją działalność i kondycję. Warto w tym miejscu dodać, że praktycznie każdy mający pomysł na lepsze funkcjonowanie tej dziedziny życia może włączyć się w jej poprawę, przystąpić do stowarzyszenia i wprowadzać swoje propozycje.

Oczywiście budżety klubów z jednej strony zasilane są środkami publicznymi (w Świdnicy kwoty przeznaczane na sport i rekreację systematycznie rosną), ale z drugiej strony także składkami członkowskimi, opłatami za udział w treningach czy środkami pozyskanymi od sponsorów, darczyńców. Aktualnie większość świdnickich klubów decyduje się na odpłatny udział w treningach. To znak czasów. Wpływy z tego tytułu stają się coraz ważniejszymi składowymi budżetu i pozwalają w dużej części zabezpieczyć działalność grup dziecięcych i młodzieżowych.

Miasto Świdnica wspiera lokalny sport i rekreację w sposób systemowy i finansowy, stwarza warunki i bazę do prowadzenia różnych form aktywności, ale samo nie prowadzi stowarzyszeń i klubów. To dzieło ludzi, pasjonatów.

Skip to content