Świdnica Gminą Przyjazną Rowerzystom

Już po raz drugi miasto Świdnica otrzymało wyróżnienie, jako Gmina Przyjazna Rowerzystom, w konkursie ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W ten sposób ogólnopolska kapituła doceniła miasto m.in. za organizację rosnącej w siłę akcji „Świdnica na rowery”, w której w 2018 roku wzięło udział 1500 uczestników, jako jedną z najciekawszych form promowania zdrowego wypoczynku i tworzenie infrastruktury rowerowej.

nagroda gmina przyjazna rowerzystom

– Bardzo mnie cieszy, że otrzymaliśmy to wyróżnienie po raz kolejny. To znak, że nasze działania na rzecz rowerzystów są postrzegane nie tylko wśród świdniczan i cyklistów z okolic odwiedzających nasze miasto, ale też w znacznie dalszych regionach. Kapituła tego konkursu obraduje przecież w oddalonych od Świdnicy o blisko 400 kilometrach Kielcach. W Świdnicy nie tylko promujemy zdrowy styl życia i jazdę na rowerze, ale także tworzymy nową infrastrukturę rowerową, na którą składają się biegnące przez miasto i wybiegające poza nie, ścieżki rowerowe, których w ostatnich latach wybudowaliśmy blisko 10 km. Montujemy także stacje naprawcze i stojaki rowerowe – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy i dodaje, że działania zarówno edukacyjne, jak i inwestycyjne na rzecz rowerzystów będą nadal przez miasto kontynuowane.

– W latach 2017-2018 Świdnica była organizatorem oraz partnerem merytorycznym i finansowym dla ngo’sów kilku ważnych wydarzeń promujących aktywny wypoczynek i turystykę rowerową m.in. akcji „Rower Pomaga”, „Świdnica na rowery”, rajdów rowerowych organizowanych przez LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie, PTTK Świdnica, PTTK „Kołem się toczy”, ZHP Świdnica. Sama też organizowała swoje wydarzenia, w trakcie których zachęcała do aktywności rowerowej, edukowała w zakresie bezpieczeństwa poruszania się na rowerze. Są to przedsięwzięcia, które realizowane są przez pracowników wielu komórek Urzędu Miejskiego Świdnicy i jednostek podległych miastu, w szerokiej kooperatywie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo – policją, strażą pożarną, strażą miejską, służbą zdrowia oraz wieloma organizacjami pozarządowymi, sklepami rowerowymi i lokalnymi firmami, które wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy propagują bezpieczną jazdę na rowerze – wylicza Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki i dodaje, że do tych działań dojdą w przyszłym roku kolejne.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które w Świdnicy ujrzy światło dzienne w sezonie 2019, na które zapotrzebowanie zgłaszają sami mieszkańcy, będą lekcje edukacyjne dotyczące kultury poruszania się na rowerze i przepisów. Będą one skierowane zarówno do młodych, jak i starszych świdniczan, do rowerzystów, ale także do kierowców.

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Skip to content