Nowa Rada Sportu

Decyzją prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w 2015 roku powołana została Rada Sportu, jako ciało opiniodawczo – doradcze w sprawach z zakresu kultury fizycznej. Upłynęła trzyletnia jej kadencja, dlatego też spośród organizacji sportowych działających na terenie miasta, z listy zgłoszonych kandydatów, prezydent wybrała nowy jej skład.

logo rada sportu

W najbliższej kadencji zasiądą w niej:

  • Tomasz Idziak – MKS Polonia Świdnica – akrobatyka
  • Dariusz Stachurski – MKS Polonia-Stal Świdnica – piłka nożna
  • Kamil Gałuszka – Klub Szachowy Gambit – szachy
  • Krzysztof Terebun – ŚKPR Świdnica – piłka ręczna
  • Krzysztof Kołodziejczyk – Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – boks
  • Renata Zapart-Dec – Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy Olimpia w Świdnicy – lekkoatletyka
  • Tomasz Bohuszewicz – SK Taekwon-do Tiger – taekwondo
  • Jarosław Rostkowski – Stowarzyszenie Basket Świdnica – koszykówka
  • Sylwester Romanik – Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica – judo

– Życzę nowej Radzie Sportu dobrej i owocnej pracy na rzecz całego świdnickiego sportu, z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Członkowie rady będą pełnić swoje funkcje społecznie. Będzie to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Do jego zadań należeć będzie w szczególności opiniowanie strategii rozwoju Gminy Świdnica w zakresie kultury fizycznej, budżetu miasta w części dotyczącej sportu, projektowanie programów rozwoju bazy sportowej, uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej na jej terenie i tworzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom ze stowarzyszeń sportowych. Z radą konsultowane będą również plany imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez różne organizacje w mieście.

Skip to content