Konkursy na sport 2017 już są!

Prezydent Świdnicy ogłosiła konkursy ofert na zadania w dziedzinie sportu w 2017 roku. Pieniędzy jest więcej niż w roku ubiegłym.

Do konkursów mogą przystąpić stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2017 r. Na dwa zadania przewidziano łącznie 370.000 zł, czyli o 100.000 zł więcej niż w 2016 roku.

konkursy_2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-11/2017 na realizację zadania publicznego w 2017r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”

 karta imprezy sportowej (118,50 kB) –
 ogłoszenie K-11/2017 (461,56 kB) –
 wzór oferty (278,00 kB) –
 wzór sprawozdania (201,00 kB) –
 wzór umowy (162,50 kB) –

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-10/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu”

 karta klubu sportowego (165,50 kB) –
 ogłoszenie K-10/2017 (504,10 kB) –
 wzór oferty (278,00 kB) –
 wzór sprawozdania (201,00 kB) –
 wzór umowy (162,50 kB) –
Skip to content