XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (zapowiedz + sprawozdanie)

Sportowy Turniej Miast i Gmin powstał w 1995 roku i jest polską wersją Światowego Dnia Sportu (Challenge Day). Jest to ogólnopolska doroczna impreza sportowo-rekreacyjna, przeprowadzana przy finansowym wsparciu Urzędów i Ministerstw właściwych do spraw Sportu Powszechnego. Całe przedsięwzięcie jest również dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a jego głównym organizatorem od 1998 roku jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich. Tradycyjnie Sportowy Turniej Miast i Gmin był imprezą jednodniową, organizowaną w ostatnią środę maja, a od 2009 roku zostało to rozszerzone do tygodnia. W bieżącym roku, tak jak w dwóch ubiegłych latach, tradycyjny majowy termin przeprowadzenia imprezy został przesunięty na jesień w związku z epidemią COVID-19.

plakat wydarzenia

Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców poszczególnych miast – szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu i nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. Hasło przewodnie tegorocznej edycji STMiG to: „Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego”. Celem organizatorów jest wzmożenie motywacji wszystkich obywateli t.j osób dorosłych, seniorów, młodzieży i dzieci – również tych z niepełnosprawnościami – do wyjścia z domu i aktywnego spędzania czasu co sprzyjać ma integracji rodzin i całej społeczności.

Jest to doskonała okazja do promowania aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji prospołecznej. Takie przedsięwzięcia uświadamiają potrzebę systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również osób niepełnosprawnych.

Świdnica włącza się w ten projekt poprzez Rajd Rowerowy, Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne oraz trening biegowy Świdnickiej Gruby Biegowej.

Podczas takich imprez następuje poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego co przyczynia się znacznie promowania zdrowego trybu życia w poszczególnych miastach.

____________________________________________

Sprawozdanie: 2022-STMiG-SPRAWOZDANIE

Linki do relacji i zdjęć:

Rajd rowerowy

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne

 

Skip to content