Nabór do Rady Sportu na nową kadencję

W związku z upływem trzyletniej kadencji rozpoczęła się procedura naboru kandydatów do nowego składu Rady Sportu w Świdnicy, która działa jako ciało opiniodawczo – doradcze w sprawach z zakresu kultury fizycznej.

W skład dziewięcioosobowej Rady mają wejść przedstawiciele organizacji i instytucji, realizujących zadania w zakresie sportu. Będą oni pełnić swoje funkcje społecznie. Nowa rada będzie zespołem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Do jej zadań należeć będzie w szczególności opiniowanie strategii rozwoju Gminy Świdnica w zakresie kultury fizycznej, budżetu miasta w części dotyczącej sportu, projektowanie programów rozwoju bazy sportowej, uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej na jej terenie i tworzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom ze stowarzyszeń sportowych. Z radą konsultowane będą plany imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez różne organizacje w mieście.

Obecnie trwa nabór do rady. Spośród organizacji sportowych działających na terenie miasta każda może zgłosić jednego kandydata. Ostatecznego wyboru składu rady dokonuje Prezydent Miasta, po czym rada ze swego grona wybiera przewodniczącego. Termin zgłaszania kandydatów upływa 23 lutego 2022 r. Arkusz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.um.swidnica.pl oraz drogą mailową w Biurze Sportu i Rekreacji UM Świdnica – j.brzostowski@um.swidnica.pl.

– Do współpracy zapraszamy osoby, które od lat są związane ze świdnickim sportem i to z różnych dyscyplin. Chcemy bazować na ich doświadczeniu i wiedzy przy planowaniu działań w zakresie rozwoju sportu w mieście. Koordynacją działań Rady Sportu będzie zajmowało się Biuro Sportu i Rekreacji – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Rada Sportu 2022

ZGŁOSZENIE KANDYDATA do rady sportu

Skip to content