2. Świdnicki Bieg bez Oponki

Przed nami druga edycja wirtualnego biegu pt. „Świdnicki Bieg Bez Oponki”. W pierwszym tygodniu marca, w czasie jednego treningu należy pokonać dystans 5 km. Sam decydujesz kiedy i jaką wybierzesz aktywność, może to być bieg, bieg na bieżni, nordic walking lub spacer.

Co ważniejsze, to może być Twój pierwszy krok do zgubienia zbędnych kilogramów i wejścia na ścieżkę zdrowego stylu życia. Wszystko w ramach Świdnickiego Tygodnia Walki z Otyłością. W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku. Zapisywać można się za pośrednictwem strony internetowej, do 28 lutego lub do wyczerpania puli startowej wynoszącej 250 miejsc. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość zwiększenia lub zmniejszenia limitu miejsc. Za udział w wydarzeniu nie jest pobierana opłata. Uczestnicy biegu otrzymają chustę wielofunkcyjną z logo wydarzenia. Jej odbiór będzie możliwy od 15 marca w Informacji Turystycznej w Świdnicy, ul. Rynek 39-40., w godz.10-18 przez wszystkie dni tygodnia.

Warunkiem ukończenia biegu jest udokumentowanie aktywności w dowolnej aplikacji i przesłanie danych przebytego dystansu w formie zdjęcia, trasy, mapy, itp. w komentarzu wydarzenia na portalu społecznościowym http://bit.ly/swidnickibiegbezoponki lub na adres mailowy:  j.pindel@um.swidnica.pl.

Regulamin:

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 2 Świdnickiego Biegu Bez Oponki jest Urząd Miejski w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, NIP 8840024797, REGON, 890718314 ( dalej jako: „Organizator”).

II. CEL

 1. Propagowanie autorskiej akcji Świdnickiego Tygodnia Walki z Otyłością w ramach obchodów Światowego dnia Walki z Otyłością.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat otyłości.
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS

 1. Bieg odbywa się w formule biegu wirtualnego.
 2. Bieg może odbywać się w dowolnym miejscu w Polsce.
 3. Oficjalny start biegu ustala się w okresie od 1 do 7 marca 2021 roku.
 4. Minimalna długość trasy to 5 km.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu może wziąć udział osoba, która poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/khUCGU942FvLhQ2V8.
 2. Rejestracja na bieg jest dostępna w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2021 roku lub do wyczerpania puli startowej wynoszącej 250 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia limitu miejsc.
 3. Za udział Organizator zapewnia chustę wielofunkcyjną z logo wydarzenia.
 4. Odbiór chusty wielofunkcyjnej z logo wydarzenia będzie możliwy od 15 marca 2021 roku w Informacji Turystycznej w Świdnicy, ul. Rynek 39-40., w godz.10-18 przez wszystkie dni tygodnia.
 5. Organizator nie pobiera opłaty startowej za bieg.
 6. Dozwolona forma pokonania dystansu: bieg, spacer marsz z pomocą kijków Nordic Walking.
 7. W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji.
 8. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich prawnych opiekunów.
 9. Warunkiem ukończenia biegu jest:
 10. Udokumentowanie aktywności w dowolnej aplikacji i przesłanie danych przebytego dystansu w formie zdjęcia, trasy, mapy, itp. w komentarzu wydarzenia na portalu społecznościowym http://bit.ly/swidnickibiegbezoponki lub na adres mailowy: pindel@um.swidnica.pl
 11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom.
 12. Podczas biegu nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja generalna oraz wiekowa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników 2 Świdnickiego Biegu Bez Oponki obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem.
 3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przez, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy.
 5. Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa ( w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym).
 6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podawania przyczyn.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
 9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Świdnicki Bieg bez Oponki

Konkursy 2021 – rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” na 2021 rok. W sumie z budżetu miasta, w pierwszym półroczu, przeznaczono na ten cel 190 tys. zł.

Zgłoszenia w konkursie mogły składać stowarzyszenia, organizacje oraz kluby, które na co dzień zajmują się trenowaniem dzieci, młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, a także upowszechnianiem oraz promocją aktywnego spędzania wolnego czasu.

– Mimo trudnego roku podjęliśmy decyzję, aby wspomóc finansowo wszystkich wnioskodawców. Chcieliśmy w ten sposób dać jasny sygnał, że miasto wspiera kluby i stowarzyszenia sportowe w ich działaniach, niezależnie od ich wielkości czy rodzaju dyscypliny sportowej – mówi Jerzy Żądło, zastępca prezydenta Świdnicy.

Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba 21 klubów. Dofinansowanie uzyskało 16 organizacji. Są to:

 • Klub Futbolu Amerykańskiego Świdnica
 • Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek Grodowski
 • Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica
 • Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica – Żeńska Akademia Piłkarska
 • Klub Sportowy Neptun Świdnica
 • Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” Świdnica
 • Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica
 • Akademia Piłki Ręcznej Świdnica
 • Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica”
 • Świdnicki Klub Sportów Walk „Respect”
 • Stowarzyszenie „Boks Polonia Świdnica”
 • Akademia Piłkarska „13” Jarosław Lato
 • Stowarzyszenie Basket Świdnica
 • Uczniowski Klub Sportowy Acro Club Świdnica
 • Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger”
 • Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do ,,Gryf”

Cztery inicjatywy zostaną sfinansowane także z budżetu miasta ale w innym trybie. Dotyczą one wniosków złożonych przez Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik” Świdnica, Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Aktywność „Beleza”, Klub Szachowy „Mikama” Świdnica oraz Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi Świdnickiej. Jeden podmiot nie spełniał warunków formalnych konkursu.

Wsparcie w drugiej połowie roku uzależnione będzie od możliwości finansowych budżetu miasta.

Rozstrzygnięcie konkursu z kwotami – tutaj

Konkursy 2021 – rozstrzygnięcie

Mapa BNO Park Centralny – do pobrania

Dzięki współpracy z Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej we Wrocławiu i organizacji Mistrzostw Świdnicy w Biegu na Orientację powstała mapa Parku Centralnego w Świdnicy.

Mapa posiada otwartą licencję co oznacza, że można z niej korzystać do celów prywatnych bez ograniczeń.

Zapraszamy więc na spacery do Parku Centralnego z dziećmi z wydrukowaną mapą w celach rekreacyjnych.

Mapa do pobrania: tutaj

Mapa BNO Park Centralny – do pobrania
zdjecia
filmy2
znajdzsiewlesie