Rada Sportu

Skład Rady Sportu:

 1. Elżbieta Gaszyńska – przewodnicząca – Miejski Klub Siatkówki – piłka siatkowa, halawitoszow@wp.pl, tel. 500 272 810.
 2. Dariusz Stachurski – sekretarz – MKS Polonia-Stal Świdnica – piłka nożna.
 3. Anna Januszko – Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Zdrowia Aktywni – Pozytywni- rekreacja, fitness, taniec.
 4. Jan Masłowski – ŚKPR Świdnica – piłka ręczna.
 5. Krzysztof Kołodziejczyk – Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – boks.
 6. Renata Zapart-Dec – Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy Olimpia w Świdnicy – lekkoatletyka.
 7. Piotr Pas – MKS Polonia Świdnica – akrobatyka.
 8. Mariusz Paździora – Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf – taekwondo.
 9. Sylwester Romanik – Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica – judo.
 1. Zadania Rady Sportu:

Rada Sportu przy Prezydent Miasta Świdnica opiniuje zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:

 • strategii rozwoju Miasta Gminy Świdnica w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • projektu budżetu Miasta Gminy Świdnica w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
 • projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • programów bazy sportowej na terenie Miasta Gminy Świdnica,
 • planów imprez sportowych na terenie Miasta Gminy Świdnica,
 • dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym z budżetu Miasta Gminy Świdnica w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2. Diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania.

3. Współtworzenie gminnego kalendarza imprez.

4. Współpraca ze szkołami na terenie Miasta Gminy Świdnica w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Regulamin Rady Sportu