Samorząd » Zgłoszenie imprezy

UWAGA organizatorzy!

Przypominamy, że co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą sportową bądź rekreacyjną należy złożyć zawiadomienie o zamiarze zorganizowania stosownego wydarzenia do Urzędu Miejskiego – Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Obowiązek składania zawiadomienia wynika z przepisów ustawowych.
Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa przez poinformowanie służb o planowanym przedsięwzięciu, jego charakterze, przebiegu itd.

Zawiadomienie należy złożyć osobiście w siedzibie urzędu, można również je przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) na adres kryzys@um.swidnica.pl

Wzór zawiadomienia:

Zawiadomienie_impreza_sportowa_rekreacyjna – WORD

Zawiadomienie_impreza_sportowa_rekreacyjna – PDF

Skip to content